Čo je germicídny žiarič, ako funguje a na čo sa využíva? 

Germicídne žiariče sú zariadenia, ktoré sú dlhodobom využívané na efektívnu a ekologickú dezinfekciu vzduchu a povrchov. Význam ich používania výrazne vzrástol v poslednej dobe najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou spôsobenou infekčným ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2. Germicídne žiariče zbavujú dezinfikované priestory vírusov, baktérií, plesní a roztočov pomocou germicídneho UV-C žiarenia. Sú vysoko účinné, ekonomické a ekologické. Ako fungujú germicídne žiariče, aké druhy germicídnych žiaričov poznáme a aké sú ich účinky?  

Germicídne žiarenie a jeho účinky

Germicídne žiarenie patrí do spektra ultrafialových magnetických žiarení – UV. Každá časť UV spektra má iné fyzikálne a biologické účinky. Germicídnym žiarením nazývame UV-C žiarenie, pretože práve toto žiarenie najúčinnejšie ničí mikroorganizmy: vírusy, baktérie, spóry, huby, plesne a roztoče. Pri pôsobení UV-C germicídneho žiarenia dochádza k narušeniu DNA mikroorganizmov, poškodeniu ich reprodukčného systému a následne k ich hynutiu. Najväčší germicídny účinok dosahuje UV-C žiarenie pri vlnovej dĺžke 253,7 nm.

Germicídne žiarenie UV-C

Germicídne žiarenie patrí do spektra ultrafialových magnetických žiarení. Najväčší účinok dosahuje pri vlnovej dĺžke 253,7 nm.

Zdroje germicídneho žiarenia

Najväčším zdrojom UV žiarenia je Slnko avšak UV-C žiarenie sa na zemskom povrchu bežne nevyskytuje. Celý jeho podiel pohltí ozónová vrstva v atmosfére Zeme. Germicídne UV-C žiarenie sa preto vyrába v špeciálnych žiarivkách. Modré svetlo, ktoré produkujú germicídne žiariče je iba vedľajším produktom. Táto časť spektra nie je dezinfekčná. Germicídne žiarenie neprechádza matnými nepriehľadnými materiálmi, obyčajným sklom, alebo polykarbonátom. Toto žiarenie prechádza iba čírim kremenným sklom a špeciálnymi teflonovými fóliami.

Hlavné výhody používania germicídneho žiarenia

UV-C žiarenie efektívne a ekologicky eliminuje vírusy, baktérie, spóry, huby, plesne a roztoče. Mikróby nedokážu získať odolnosť voči UV-C lúčom, ako tomu môže dôjsť pri použití dezinfekčných prostriedkov alebo antibiotík. UV-C žiarenie nekontaminuje dezinfikované materiály a neznečisťuje životné prostredie. Využitím ultrafialových lúčov je možné výrazne znížiť náklady na dezinfekciu.  

UV-C žiarenie efektívne a ekologicky ničí vírusy, baktérie, spóry, huby, plesne a roztoče.

UV-C žiarenie efektívne a ekologicky ničí vírusy, baktérie, spóry, huby, plesne a roztoče.

Čo je germicídny žiarič, kde ho využívame a aké druhy germicídnych žiaričov poznáme?

Germicídny žiarič je zariadenie určené na dezinfekciu vzduchu a povrchov pomocou UV-C žiarenia. Svoje uplatnenie nájde v ambulanciách, čakárňach, operačných sálach, ale tiež v kanceláriách, úradoch, školách, potravinárskych prevádzkach, farmaceutickom priemysle či domácnostiach. Rozlišujeme dva typy germicídnych žiaričov: otvorený a uzavretý.

Otvorený germicídny žiarič slúži na priamu expozíciu dezinfikovaného priestoru a povrchov UV-C žiarením bez prítomnosti osôb. Jeho výhodou je účinnosť a relatívne krátka doba expozície pri dezinfekcii vzduchu a povrchov. Nevýhodou je, že žiarenie má negatívny dopad na všetky živé organizmy, preto sa počas ožarovania nesmie v miestnosti nachádzať žiadna osoba, zviera ani rastlina.

Žiarenie UV-C preniká do ľudskej pokožky a sietnice oka len minimálne, ale veľká dávka priameho žiarenia môže spôsobiť začervenanie pokožky a bolestivý očný zápal. Odporúča sa vyhnúť blízkej a priamej expozícii UV-C lúčov. Pred ožiarením je potrebné chrániť si pokožku prekrytím akoukoľvek látkou, ktorá neprepúšťa svetelné lúče. Ako ochranu zraku je vhodné použiť sklo alebo priehľadný plast v okuliaroch, maske alebo prilbe.

Uzatvorený germicídny žiarič sa používa na dezinfekciu vzduchu v miestnostiach za prítomnosti osôb. Zariadenie je vybavené ventilátorom, ktorý nasáva vzduch a vedie ho cez ožarovaciu komoru so zdrojom UV-C žiarenia. Po ožiarení je vzduch vyfukovaný naspäť do miestnosti, dôsledkom čoho je možné uzavretý žiarič bezpečne používať aj v prítomnosti ľudí.

Všetky naše naše produkty radu VIROLINE patria do kategórie uzatvorených germicídnych žiaričov, ktoré sú naviac doplnené o HEPA filter triedy H14, zachytávajúci aj ten najdrobnejší prach a mikroorganizmy. Zdroj UV-C žiarenia je uzatvorený vo vnútri zariadenia a pri ich používaní nehrozí ožiarenie osôb. 

Produkty

Zdieľať článok na: