KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

MIG/MAG

Zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére inertného (MIG) alebo aktívneho plynu a jeho zmesí (MAG).

Go to Top