VAW WELDING, s.r.o.

Hlavná 3, 038 52 Sučany, Slovensko

IČO: 36424714, zapísaná v Obchodnom registri v Žiline, oddiel: Sro, vl. č. 15613/L

TOVAR POŠKODENÝ PRI PREPRAVE

Pri preberaní tovaru si vždy skontrolujte stav obalu a v prípade, že je poškodený, skontrolujte aj tovar. Ak zistíte, že tovar je mechanicky poškodený, nepreberajte ho, ale spíšte s vodičom (kuriérom) protokol o škode. Zároveň nás informujte na našej e-mailovej adrese: welding@vaw.sk. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené dopravou až po rozbalení tovaru, prípadne po prvom použití (najviac do 3 dní od doručenia), čo najskôr nám túto skutočnosť nahláste. Po tomto termíne nebude reklamácia uznaná.

ZÁRUČNÁ REKLAMÁCIA

Ak zistíte závadu na výrobku, na ktorý sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár, po ktorého prijatí vás budeme kontaktovať. Ak bude nutné tovar doručiť na našu adresu je potrebné, aby ste ho doručili nepoškodený a neznečistený, zabalený v originálnom obale s kompletnou dokumentáciou (ak je priložená), záručným listom a faktúrou, resp. pokladničným blokom. Výrobok zašlite ako balík na našu adresu uvedenú v Kontaktoch a nezabudnite ho poistiť. Po uznaní reklamácie vám pošleme nový tovar alebo vrátime späť peniaze.