RGT

Unikátna technológia zvárania v úzkej zvarovej medzere

Zmenšením uhla skosenia zvarovej medzery je možné dosiahnuť výrazného zvýšenia efektivity a produktivity pri zváraní ťažkých oceľových konštrukcií. Tradičné zváranie v úzkej zvarovej medzere je dobre známou aplikáciou, ktorú je možné použiť pre väčšinu zváracích procesov. Má však jednu nevýhodu – toto zváranie nie je možné prakticky použiť bez špeciálneho vybavenia. Aby sa toto obmedzenie prekonalo, vyvinula spoločnosť Kemppi úplne nové riešenie, ktoré umožňuje spoľahlivé a vysoko efektívne zváranie v úzkej zvarovej medzere bez špeciálneho vybavenia, a to až do hrúbky základného materiálu 30 mm. Táto technológia nesie názov Kemppi RGT (Reduced Gap Technology) a kombinuje inteligentné riadenie zváracieho zdroja s vyspelým systémom pre mechanizáciu zváracích procesov.

RGT mení náš pohľad na zváranie v úzkej zvarovej medzere

Zváranie v úzkej zvarovej medzere prináša viacero výhod. Kemppi RGT pridáva ďalšie, a prináša tak ešte vyššiu pridanú hodnotu a úsporu. Pri zváraní v úzkej zvarovej medzere sú hrany skosené tak, aby bol uhol rozovretia menší ako 20°, namiesto 45° až 60° rozovretia, ktoré sa používa pri bežných aplikáciách. Menší uhol znamená zníženie počtu vrstiev potrebných pre vyhotovenie spoja, čo prispieva k zníženiu času zvárania, ako aj spotreby prídavného materiálu. Výhodou je aj menšie množstvo tepelnej energie vnesenej do zvaru, s čím súvisí zníženie deformácií spoja. Zmenšenie zvarovej medzery má teda viacero pozitívnych vplyvov na kvalitu, efektivitu a produktivitu zvárania.

Zmenšenie uhlu rozovretia však zároveň prináša aj zvýšenie nárokov na samotný zvárací proces. V úzkej zvarovej medzere je veľmi náročné riadiť horenie zváracieho oblúka. To môže viesť k problémom s kvalitou, pokiaľ neinvestujete do zváracieho horáka a príslušenstva, špeciálne navrhnutého pre takúto aplikáciu.

Kemppi Reduced Gap Technology (RGT) predstavuje nové ideálne riešenie pre MIG/MAG zváranie materiálov s hrúbkou do 30 mm v úzkej zvarovej medzere. Vďaka nemu je možné pre túto aplikáciu použiť štandardne dostupné zváracie vybavenie a softvér. Riešenie RGT kombinuje výhody softvérových produktov WisePenetration and WiseFusion, spolu s kvalitami zváracích zdrojov radu FastMig a výhod systémov A5 MIG Rail System 2500, určených pre mechanizáciu zváracích procesov.

7 zvarových vrstiev pri tradičnom 45° rozovretí vs. 5 vrstiev pri použití Kemppi RGT a rozovretí 20°.

Riadiaci systém zaisťuje rovnomerný prievar a precízne zameraný oblúk

Jadrom riešenia Kemppi RGT je v súčasnosti najvyspelejší systém riadenia zváracieho oblúka, ktorý dokáže zastabilizovať jeho výkon aj pri zmene v dĺžke výletu drôtu. Systém zvláda udržiavať konštantný výkon oblúka pokiaľ sa vzdialenosť medzi kontaktnou špičkou horáku a základným materiálom pohybuje v rozsahu do 30 mm. Softvérové riadenie zváracieho zdroja  naviac udržiava oblúk vysoko energeticky koncentrovaný. Takýto krátky stabilný a energeticky koncentrovaný zvárací oblúk minimalizuje riziko nedostatočného prievaru a vzniku studeného spoja. Oblúk je vždy presne zameraný do určeného bodu vo zvarovej medzere.

Princíp Kemppi RGT: Funkcia WisePenetration udržuje konštantný výkon oblúka, a to nezávisle od vzdialenosti medzi špičkou a základným materiálom, zatiaľ čo adaptívne riadenie funkcie WiseFusion udržuje oblúk presne zameraný a optimálne krátky.

Priame výhody zvárania s úzkej medzere s Kemppi RGT

Zváranie v úzkej zvarovej medzere prináša viacero výhod. Kemppi RGT pridáva ďalšie, a prináša tak ešte vyššiu pridanú hodnotu a úsporu.

 • Nízke investičné náklady, nakoľko pre zváranie materiálov do 30 mm nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie.
 • WiseFusion udržuje oblúk stabilný, zlepšuje kontrolu zvarového kúpeľa a redukuje vyfukovanie oblúka. Tým sa znižuje riziko nedostatočného prievaru a natavenia, čo v konečnom dôsledku znamená zníženie nákladov vynakladaných na opravu chybných zvarov.
 • WisePenetration udržuje výkon zváracieho oblúka na konštantnej úrovni nezávisle na zmene vzdialenosti kontaktnej špičky od základného materiálu. To umožňuje zvýšenie rýchlosti zvárania a množstva odtaveného materiálu, čo sa prejavuje v znížení nákladoch na prácu.
 • Koncentrovaný a vysoko energeticky účinný oblúk, ktorý zaisťuje funkcia WiseFusion, minimalizuje množstvo vneseného tepla do zvarového spoja. Tým sa zvýši vrubová húževnatosť vysokopevných ocelí a taktiež znižujú deformácie materiálu, čo sa prejaví v znížení nákladov vynakladaných na rovnanie.
 • WiseFusion stabilizuje dĺžku oblúka. Zvárač ju nepotrebuje korigovať, vďaka tomu je jeho práca jednoduchšia, čo sa pozitívne prejavuje v produktivite práce.
 • Systém pre mechanizáciu zváracích procesov A5 MIG Rail System 2500 je optimalizovaný pre použitie so zváracími zdrojmi Kemppi FastMig. Samotný zvárací traktor je napájaný cez špeciálny zvárací horák Kemppi a nepotrebuje žiadny extra napájací kábel. Je okamžite pripravený na zváranie a výrazne zvyšuje efektivitu zvárania.
 • Diaľkové ovládanie zváracieho traktora A5 MIG Rail System 2500 umožňuje jednoduché ovládanie funkcií vozíka a úpravu zváracích parametrov zváracieho zdroja. Operátor sa môže sústrediť na monitorovanie zváracieho procesu. Výsledkom je menej chýb zvarov, a tým aj zredukovanie nákladov na ich opravu.

Priame výhody zvárania s úzkej medzere s Kemppi RGT

Kemppi RGT vykazuje vynikajúce výsledky pri zváraní materiálov do 30 mm. Testy potvrdili výrazné úspory, ktoré do reálnej výroby prináša toto pokrokové riešenie. Zmenšením uhlu rozovretia pri Kemppi RGT na 20° došlo zmenšeniu objemu zvarovej medzery o 25%, v porovnaní so štandardne používaným 45°rozovretím. Tým došlo aj k zníženiu spotreby prídavného materiálu. Zároveň sa zvýšila aj efektivita zvárania. S použitím technológie RGT bol zvar zavarený na 5 vrstiev namiesto 7 vrstiev, ktoré boli potrebné pri použití tradičného 45°rozovretia. Tým sa dosiahlo skrátenie času horenia oblúka až o 38%.

 • 38% úspora času zvárania
 • 25% úspora na prídavnom materiáli
 • rozovretie zvarovej medzery 20° namiesto 45°
 • iba 5 vrstiev namiesto 7

Požiadavky na zváracie zdroje a softvérové vybavenie pre využitie RGT riešenia

Zváranie v úzkej zvarovej medzere s technológiou RGT je dostupné pre zváracie zdroje  Kemppi typových radov FastMig KMS, FastMig M, FastMig Pulse a FastMig X. Pre využitie tejto technológie zvárania je nutné, aby bol zvárací zdroj vybavený softvérovými produktami WisePenetration a WiseFusion. Tieto softvérové produkty sú dostupné k uvedeným zváracím zdrojom ako voliteľné príslušenstvo, a je ich možné po zakúpení licencie kedykoľvek do zariadení doplniť. Pre optimalizovanie efektivity zvárania odporúčame použiť zvárací traktor A5 MIG Rail System 2500, určený pre mechanizáciu celého procesu.

Zhrnutie

Technológia RGT pre zváranie úzkej zvarovej medzere bola vyvinutá spoločnosťou Kemppi na základe inteligentného riadenia zváracieho oblúka. Systém udržuje konštantný zvárací výkon oblúka nezávisle na vzdialenosti medzi kontaktnou špičkou a základným materiálom. Adaptívne riadenie zdroja naviac udržuje energetickú hustotu oblúka na maximálnej úrovni. Takýto krátky a stabilný zvárací oblúk minimalizuje riziko nedostatočného prievaru a vzniku studeného spoja, pretože je vždy precízne zameraný na požadované miesto vo zvarovej medzere. Sofistikované riadenie horenia zváracieho oblúka dovoľuje zváranie materiálov do 30 mm v zvarovej medzere s uhlom rozovretia 20°. Zváranie je možné z jednej strany a bez potreby použitia špeciálneho vybavenia či príslušenstva. Pri užšej zvarovej medzere sa dosahuje úspora vďaka redukcii času potrebného na zváranie, ako aj zníženie nákladov na prídavný materiál. Pre optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti zvárania je vhodné používať technológiu RGT v spojení so systémom A5 MIG Rail System 2500, ktorý je určený na mechanizáciou zváracích procesov.

Zdieľať článok na: