KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

Senzory TEKA sú kalibrované zariadenia, ktoré slúžia na presné monitorovanie podmienok na pracovisku v reálnom čase. Sú vyvinuté v súlade s konceptom Industry 4.0, v rámci ktorého je ich možné prepojiť s ďalšími akčnými členmi systému s cieľom maximálne automatizovať procesy vo výrobe. Môžu byť prepojené napríklad s odsávacími jednotkami, klimatizáciou či inými zariadeniami. Chod týchto akčných členov je potom riadený na základe aktuálne získavaných informácií z výroby, čím sa zaisťuje maximálna efektivita práce a dosahuje úspora nákladov. Získané informácie sú archivované a je ich možné použiť na ďalšie spracovanie.

Go to Top