KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

Filtoo

Odsávacie a filtračné zariadenia najvyššej kvality

Odsávacie a filtračné zariadenia od nemeckého výrobcu TEKA sú zárukou najvyššej kvality a spoľahlivosti. Široké portfólio zahŕňa mobilné odsávacie zariadenia, stacionárne odsávacie zariadenia, centrálne odsávacie systémy, ako aj systémy na priestorové vetranie a filtráciu.

Ochrana zdravia a efektivita práce vďaka senzorom

Senzory umožňujú nielen monitorovanie podmienok na pracovisku, ale aj autonómne riadenie centrálnych odsávacích a filtračných zariadení. To umožňuje dosiahnuť maximálnu bezpečnosť, efektivitu a úsporu nákladov.

IFA certifikácia

Vo všeobecnosti platí, že každá odsávacia a filtračná jednotka, ktorá sa používa pre odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní alebo rezaní chrómových či niklových materiálov, musí byť individuálne schválená agentúrou monitorujúcou bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ak však odsávacia a filtračná jednotka prešla certifikáciou IFA (predtým BGIA), individuálna certifikácia odpadá, čo prináša užívateľovi úsporu nákladov a času.

IFA certifikácia pre odsávacie a filtračné zariadenia.

IFA certifikácia pre odsávacie a filtračné zariadenia.

IFA (predtým BGIA) je nemecká agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá zabezpečuje výskum a testovanie pracovných ochranných prostriedkov.

 

 

Go to Top