window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1004500239');
KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

AIRTRACKER

Monitorovanie čistoty vzduchu, teploty, vlhkosti a hluku v reálnom čase na pracovisku

AIRTRACKER

Dostupné na objednávku

Zariadenie pre monitorovanie koncentrácie škodlivých častíc v ovzduší, teploty, hluku, vlhkosti, ktoré umožňuje zaznamenávanie údajov a riadenie spúšťania ďalších zariadení, ako napríklad filtračných a odsávacích systémov, na základe aktuálne získaných informácií.

Popis

Airtracker je zariadenie určené na monitorovanie čistoty vzduchu, teploty, vlhkosti a hladiny hluku na pracovisku. Zariadenie umožňuje nielen zaznamenávať získané údaje, ale nastaviť aj limitné hodnoty pre jednotlivé monitorované veličiny. Po prekročení nastavených hodnôt vysiela riadiaci signál ovládacím jednotkám ďalších zariadení, čím umožňuje zautomatizovanie filtračno-ventilačných systémov na pracovisku.

AirTracker predstavuje inovatívny systém pre monitorovanie pracovísk. Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyzýva Európsku úniu pre sprísnenie noriem na kvalitu pracovného prostredia. Tým sa zároveň zvýšia nároky na systémy pomáhajúce udržať na pracovisku vyhovujúce pracovné podmienky. Spoločnosť TEKA prichádza s inovatívnym riešením pre monitorovanie podmienok na pracovisku, ktoré zároveň spĺňa podmienky nového nastupujúceho štandardu Priemysel 4.0.Novo vyvinutý senzor zachytáva častice menšie ako 100 nanometrov a je spoľahlivý pri vyhodnotení od 0 do 30 mg/m3 s presnosťou ±0,1 mg/m3. Zariadenie je certifikované a všetky získané dáta sú zdokumentované. Špičkové senzory použité v zariadení garantujú dosiahnutie spoľahlivého merania. Systém umožňuje individuálne nastavenie hraničných hodnôt pre jednotlivé merané veličiny.

TEKA AirTracker je vybavený senzormi, ktoré umožňujú spoľahlivé monitorovanie priestoru v okruhu 30 m. Zachytí hrubé aj jemné častice až do veľkosti nanočastíc. AirTracker zachytí častice kategórie PM2,5 (A-prach) ako aj PM10 (E-prach).  Okrem senzora na zachytávanie častíc je AirTracker štandardne vybavený senzormi na meranie teploty, vlhkosti a hluku.

Zariadenie vytvára vlastnú Wi-Fi sieť a získané dáta je možné v reálnom čase zobraziť v smartfóne pomocou aplikácie TEKA alebo v počítači. Model zariadenia Airtracker Pro je vybavený aj interfacom UART, ktorý umožňuje asynchrónny prenos dát, čim umožňuje kontrolovanie viacerých zariadení súčasne.

Akonáhle zariadenie zaznamená dosiahnutie hraničnej hodnoty, dôjde k zmene farby dvoch svetelných LED prúžkov, ktoré sa nachádzajú na boku jednotky. Okrem tejto vizuálnej signalizácie je možné kontrolovať spustenie a vypnutie filtračných odsávacích jednotiek TEKA v závislosti na stupni znečistenia ovzdušia v miestnosti. Prepojenie s riadiacimi jednotkami filtračných a odsávacích zariadení je možné pomocou káblového prepojenia alebo bezdrôtovo, prostredníctvom voliteľného zariadenia AirController.

Firmy môžu dokumentovať, manuálne alebo zariadením na zaznamenávanie dát (voliteľná položka), dodržiavanie predpísaných hygienických noriem v ich výrobných priestoroch. To im umožní priebežne kontrolovať stav na ich prevádzkach a rýchlo reagovať na zmenené podmienky, prechádzať možným problémom pri auditoch zameraných na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Title

Go to Top