window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-1004500239');
KONTAKT: +421 901 923 361|welding@vaw.sk

AIRTRACKER NANO

Monitorovanie čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu, ako aj obsahu CO2 v miestnostiach

AIRTRACKER NANO

Dostupné na objednávku

Zariadenie zariadenie určené na monitorovanie čistoty vzduchu, teploty, vlhkosti a obsahu CO2 v miestnostiach. Svoje uplatnenie nachádza napríklad v úradoch, školách, laboratóriách či nemocniciach.

Popis

Airtracker Nano je zariadenie určené na monitorovanie čistoty vzduchu, teploty, vlhkosti a obsahu CO2 v miestnostiach. Svoje uplatnenie nachádza napríklad v úradoch, školách, laboratóriách či nemocniciach.

Zariadenia Aitracker Nano sa vyrábajú v troch prevedeniach prevedeniach. Odlišujú sa od seba len v spôsobe prenosu získaných dát. Airtracker Nano Blue prenáša získané dáta prostredníctvom rozhrania Bluetooth do aplikácie v telefóne alebo tablete. Verzia Airtracker Nano Pro prenáša dáta prostredníctvom Wi-Fi, čo umožňuje jeho integráciu do lokálnej siete a pristupovať k získaným informáciám centrálne na jednom počítači. Treťou verziu je Airtracker Nano Pro Business taktiež prenáša dáta prostredníctvom Wi-Fi, avšak naviac je vybavený aj senzorom na meranie koncentrácie CO2.

Zariadenia Airtracker Nano sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a krátkym časom odozvy, čo sa prejavuje na ich vysokej efektivite účinnosti. Senzory zariadenia kontinuálne a veľmi precízne sledujú množstvo prachových častíc, teplotu, vlhkosť, poprípade koncentráciu CO2. Pomocou analýzy dát získaných z týchto zariadení je možné presne určiť zdroje znečistenia na miestach, kde dochádza k zdravotným problémom. Pre meranie koncentrácie prachových častíc sa používa laserová technológia. Zariadenia nie sú vybavené ventilátorom, takže ich prevádzka je tichá a nerušia okolité prostredie.

AIRTRACKER NANO BLUE

Airtracker Nano Blue umožňuje vďaka svojmu laserovému senzoru presne merať úroveň znečistenia v miestnostiach. Tento elegantný senzor sa uplatňuje v kanceláriách úradov, spoločností, laboratóriách či v školách. Okrem senzoru pre meranie znečistenia pevnými časticami je zariadenie vybavené aj senzormi pre meranie teploty a vlhkosti. Získané dáta sú prenášané do aplikácie v mobilnom telefóne alebo tablete s operačným systémom Android alebo iOS.

AirTracker Nano Blue

AIRTRACKER NANO PRO

Airtracker Mini Pro je multi užívateľské riešenie, ktoré nachádza uplatnenie napríklad pri monitorovaní ventilačných vedení v spoločnostiach či pri spravovaní budov. Vďaka prenosu dát prostredníctvom Wi-Fi je do jedného kontrolného systému možné integrovať viacero týchto jednotiek na rôznych meracích miestach. Vysoko presné meranie laserovou technológiou umožňuje monitorovať kritické miesta a získané dáta môžu slúžiť na prevenciu pred vzniknutím nebezpečnej situácie a na skoré odstránenie problémov.

AirTracker Nano Pro

 

AIRTRACKER NANO PRO BUSINESS

Airtracker Nano Pro Business je vyspelé senzorické zariadenie, ktoré okrem monitorovanie koncentrácie prachových častíc, teploty a vlhkosti umožňuje aj sledovanie CO2 v miestnosti. Za zhoršené ovzdušie v miestnosti sa považuje, ak hladina koncentrácie CO2 prekročí úroveň 400 ppm (CO2). Maximálna dovolená hodnota je stanovená na 1000 ppm (CO2). Nedávne štúdie preukázali, že zvýšenie množstva CO2 vedie k zníženiu koncentrácie ľudí nachádzajúcich sa v miestnosti. Meranie a kontrola koncentrácie CO2, preto nachádza uplatnenie aj tam, kde je potrebné zaistiť vysokú koncentráciu ľudí pri práci, na seminároch, konferenciách a podobne.

Vďaka Wi-Fi technológii je možné zariadenia integrovať do existujúcej Wi-Fi siete a získavať dáta z viacerých meracích miest súčasne.  Namerané hodnoty sú zobrazené na displeji počítača alebo tabletu. Senzor CO2 po nameraní kritickej hodnoty aktivuje rozsvietenie červenej LED kontrolky. Tým dáva signál, že je potrebné miestnosť vyvetrať alebo spraviť prestávku a miestnosť vyprázdniť.

AirTracker Nano Pro Business

 

Technické parametre

Airtracker Nano
Pripojenie Blutooth (Blue), Wifi (Pro a Pro Business)
Vlhkosť presnosť +/- 2 %
Teplota rozsah merania 0 – 65°C
Detekcia prachových častíc do veľkosti 0,3 µm
Intervaly merania 200 ms – 2,3 s
Rozsah merania PM 2,5

Title

Go to Top