KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

CAREMASTER

Mobilné odsávacie zariadenie s jedným ramenom pre zváracie aplikácie

CAREMASTER

Dostupné u nášho dodávateľa

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s jedným ramenom, ktoré je vybavené kazetovým filtrom a certifikované IFA v kategórii W3 pre odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní vysokolegovaných ocelí. Stabilná konštrukcia, nastaviteľné rameno. Maximálny sací výkon 2500 m3/h a stupeň filtrácie >99%.

Popis

Caremaster je mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s certifikáciou IFA, ktoré vybavené  jednorázovým viacstupňovým kazetovým filtrom. Je určené na odsávanie a filtráciu splodín vznikajúcich pri zváraní legovaných aj nelegovaných ocelí. Táto jednotka je certifikovaná IFA pre triedu W3.

Caremster je mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s certifikáciou IFA, ku ktorému je možné použiť všetky dostupné odsávacie ramená TEKA s priemerom 150 mm. Účinnosť separácie dosahuje ≥ 99%.

Jednotka spĺňa požiadavky kladené na odsávacie zariadenia kategórie W3 (odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní vysokolegovaných ocelí). Pri správnom používaní je možné jednotku používať na recykláciu vzduchu v miestnosti, keďže spĺňa prísne požiadavky nových nemeckých nariadení pre prácu s nebezpečnými substanciami (GefStoffV).

Zariadenie sa vyznačuje stabilnou konštrukciou a vyžaduje minimálnu údržbu aj pri použití v náročných podmienkach.

Hrubé častice sú zachytávané v predfiltri. Vzduch je následné vedený cez časticový filter, kde dôjde k zachyteniu aj tých najmenších pevných a plynných častíc. Špeciálny mechanizmus zaisťuje tesnosť doliehania filtračných kaziet, čím sa dosahuje vysoká efektívnosť filtračnej jednotiek.

Vyčistený vzduch je vyfukovaný v zadnej časti jednotky a stúpa nahor, takže už vo vzdialenosti 1 m a väčšej nie je cítiť žiadne rušivé prúdenie vzduchu. Zariadenie je vybavené výkonným ventilátorom, ktorý vyvíja veľký podtlak, ktorý zaručuje vysoký volumetrický prietok aj pri zanesení filtračných kaziet.

Štandardná dodávka:

 • veľký predfilter
 • časticový filter s efektivitou separácie ≥99%
 • optická kontrola a akustická signalizácia zanesenia filtra
 • utesnenie jednotky
 • počítadlo prevádzkových hodín
 • kontrolka signalizácie chodu zariadenia
 • 1 alebo 2 odsávacie ramená s Ø150 mm alebo 1 či 2 hadice s dĺžkou 12 m a Ø 150mm
 • dĺžka odsávacieho ramena / hadice 2, 3 alebo 4 m
 • 5 m sieťový kábel

Voliteľné príslušenstvo:

 • systém automatického štartu/vypnutia
 • hlavný vypínač zariadenia na odsávacej hubici
 • hliníkové sitko ako predfilter
 • sitko do hubice pre zachytávanie iskier

Technické parametre

CAREMASTER ; 1 rameno
Max. volumetrický prietok ventilátora 2500 m3/h
Max. tlak 2500 Pa
Výkon motora 1,1 kW
Efektívnosť separácie ≥ 99 %
Hlučnosť cca. 68 dB (A)
Filter kazetový
Rozmery 580 x 580 x 900 mm
Hmotnosť cca. 80 kg

Prospekt

 

Go to Top