KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

FILTOO

Odsávacie zariadenie s jedným ramenom pre filtráciu splodín vznikajúcich pri zváraní, rezaní a brúsení

FILTOO

Dostupné u nášho dodávateľa

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s jedným odsávacím ramenom, vybavené kazetovými filtrami a s certifikáciou IFA. Po vybavení predseparátorom iskier STAVO je možné jednotku využiť aj pre odsávanie prachu pri brúsení. Maximálny sací výkon 2500 m3/h. Efektívnosť filtrácie >99%.

Popis

Filtoo je mobilné odsávacie a filtračné zariadenie s certifikáciou IFA, ktoré vybavené jednorázovým viacstupňovým kazetovým filtrom. Je vhodné na odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní, rezaní plazmou, rezaní laserom, brúsení, lepení, vŕtaní a pri mnohých ďalších aplikáciách.

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie Filtoo sa používa pri rôznych aplikáciách. Slúži na filtráciu splodín, prachových častíc a neutralizovanie pachov. Odsávacie rameno, ktoré môže byť alternatívne v hadicovom prevedení, odsáva splodiny pri mieste ich vzniku. Zariadenie filtruje plynné a pevné častice v štvorstupňovom filtri, ktorý pozostáva z hrubého filtra, predfiltra, filtra s aktívnym uhlím a hlavného filtra.

Jednotka spĺňa požiadavky kladené na odsávacie zariadenia kategórie W3 (odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní vysokolegovaných ocelí). Pri správnom používaní je možné jednotku používať na recykláciu vzduchu v miestnosti, keďže spĺňa prísne požiadavky nových nemeckých nariadení pre prácu s nebezpečnými substanciami (GefStoffV).

Odsávacie zariadenie Filtoo® dostalo certifikát GS, ktorý potvrdzuje, že zariadenie spĺňa nemecké kritériá na zariadenia a bezpečnosť (GPSG).

Štandardná dodávka:

 • hrubý filter s veľkou filtračnou plochou
 • predfilter
 • filter s aktívnym uhlím
 • hlavný filter s účinnosťou separácie ≥99%
 • elektronické monitorovanie filtra
 • počítadlo pracovných hodín
 • 5 m sieťový kábel
 • odsávacie rameno s dĺžkou 3 m alebo odsávacia hadica s magnetickým držiakom

Voliteľné príslušenstvo:

 • pred separátor STAVO
 • sitko do hubice pre zachytávanie iskier

Predfilter STAVO

Mobilná odsávacia jednotka filtoo ® môže byť vybavená predfiltrom STAVO, ktorý zachytí veľkú časť pevných častíc skôr ako sa dostanú ku kazetovým filtrom zariadenia čím výrazne predlžuje ich životnosť. Pevné častice strácajú v predfiltri STAVO kinetickú energiu a padajú do jeho zásobníku. Tento systém umožňuje aj efektívne zachytenie iskier vznikajúcich pri brúsení.

 • zvyšuje životnosť filtra a znižuje prevádzkové náklady
 • umožňuje jednoduché odstránenie zachytených častí v zásobníku
 • umožní použitie odsávacej jednotky filtoo® aj pre brúsiace aplikácie
 • umožňuje jednoduchú inštaláciu a použitie aj v už zakúpených jednotkách filtoo®
Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie pre zváranie, rezanie a brúsenie.

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenie Filtoo je možné vybaviť separátorom STAVO pre použitie pri brúsiacich aplikáciách.

 

Technické parametre

FILTOO
Max. volumetrický prietok ventilátora 2500 m3/h
Max. tlak 2500 Pa
Výkon motora 1,1 kW
Efektívnosť separácie ≥ 99 %
Hlučnosť cca. 68 dB (A)
Filter kazetový
Rozmery 580 x 580 x 900 mm
Hmotnosť cca. 80 kg

Prospekt

Go to Top