Naše servisné stredisko zaisťuje periodické prehliadky, ako aj revízie zváracích zdrojov. Periodické prehliadky sú vykonávané v súlade s normou STN EN 60974-4 a STN 05 0630, ktorá ukladá ich vykonávanie 1 x za pol roka. Periodickú prehliadku alebo revíziu je možné vykonať v servisnom stredisku VAW WELDING, s.r.o. alebo priamo u zákazníka na prevádzke.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PRE SPOĽAHLIVÉ FUNGOVANIE V NÁROČNÝCH PREVÁDZKACH

PREHLIADKA S VÝSTUPNÝM PROTOKOLOM ZAHŔŇA

– vizuálnu prehliadku zváracieho zdroja

– skúšku chodu zariadenia

– kontrolu izolačného odporu

– kontrolu odporu izolačného vodiča

– kontrolu napätia zváracieho zdroja na prázdno

– kontrolu unikajúceho poruchového prúdu