Odovzdávanie nami dodávaných zariadení priamo u zákazníka je vždy spojené aj s bezplatným zaškolením obsluhy a poučením o ich údržbe. Vymenil sa personál vo vašej firme alebo si potrebujete obnoviť vedomosti ohľadom obsluhy zariadení? V rámci nášho balíku služieb ponúkame opätovné preškolenie obsluhy nami dodávaných zariadení priamo vo vašej prevádzke. Školenie je prevedené naším kvalifikovaným predvádzacím technikom, ktorý ho prispôsobím vaším potrebám.

VYUŽÍVAJTE MOŽNOSTI ZVÁRACÍCH ZDROJOV NAPLNO!