Tento spôsob zvárania je určený pre navarovanie spojovacích prvkov na strojné a stavebné dielce od 3 mm do 30 mm z oceli, chrómniklovej oceli, tepelne stálej oceli a v mimoriadnych prípadoch aj z hliníku, mosadzi a titánu. Zdrojom energie je zvárací usmerňovač, ktorý dodáva plynulý a presne riadený zvárací prúd. Zvárací čas sa pohybuje medzi 0,1 až 0,2 sekundy. Na formovanie zvaru sa pri tejto technológii používajú keramické krúžky.

Špička svorníku sa dotkne obrobku.

Svorník sa nadvihne nad obrobok a dôjde k zapáleniu zváracieho oblúka.

Svorník je ponorený do veľmi plytkej penetračnej zóny a je neoddeliteľne spojený.

Aplikácie

Vzhľadom k väčšej hĺbke natavenia od 1 do 3 mm sa táto technológia používa predovšetkým k naváraniu na obrobky s hrúbkou od 2 mm. Tieto zváracie zariadenia sú štandardne použiteľné k priváraniu spojovacích súčastí v plynovej ochrannej atmosfére a aj k naváraniu metódou krátkodobého zdvihového zapaľovania. Zváracia technológia so zdvihovým zapaľovaním vytvára veľmi kvalitné zvarové spojenia a je mimoriadne vhodná na zvary, u ktorých sú vysoké požiadavky na pevnosť a technickú bezpečnosť spoja. Zavedenie tejto technológie sa napríklad osvedčilo v strojárenstve, lodnom priemysle, stavebníctve, elektrárňach vrátane atómových, pri stavbe kotlov, vo výrobe prístrojov, v stavebnom priemysle pri izolačných prácach, vo výrobe stavebných panelov. Pomer najnižšej hrúbky plechu k priváranej spojovacej súčasti je 1:4. To platí aj pre priváranie v ochrannej atmosfére plynov.

>>> Zariadenia priváranie svorníkov so zdvihovým zapaľovaním