VIROLINE

Účinná dezinfekcia vzduchu v interiéri pre boj s infekčnými ochoreniami

Vo vzduchu okolo nás nachádza veľké množstvo častíc rôznej veľkosti, pôvodu a tvaru. Tieto pevné alebo kvapalné častice nazývame aerosóly. Ich súčasťou sú aj rôzne mikroorganizmy. Bioarosóly – vírusy, baktérie a mirkoskopické huby sa do ovzdušia dostávajú disperziou alebo kolonizáciou povrchov. Pohybujú sa voľne alebo sú naviazané na aerosólové častice. Bioaerosóly sa inhaláciou dostávajú do dýchacích ciest, zachytávajú sa na sliznici a spôsobujú vznik rôznych infekčných ochorení alebo alergických reakcií. Pobyt v uzatvorených a horšie vetraných priestoroch s väčšou koncentráciou osôb predstavuje ideálne prostredie na šírenie bakteriálnych a vírusových infekcií. Toto riziko je možné výrazne znížiť účinnou dezinfekciou a filtráciou vzduchu v interiéri, ktorú ponúka nová séria uzatvorených germicídnych žiaričov s označením VIROLINE od spoločnosti TEKA.

Uzatvorené germicídne žiariče VIROLINE pre účinnú dezinfekciu vzduchu v interiéri.

Germicídne žiariče s viacstupňovou ochranou

Všetky uzatvorené germicídne žiariče rady VIROLINE pracujú na rovnakom princípe. Okolitý vzduch sa do zariadenia nasáva pomocou ventilátora. V prvom kroku dochádza k zachyteniu hrubých častíc pomocou predfiltra. Ten je vyrobený z filtračnej tkaniny triedy G4, v ktorej sa zachytí 90 – 95% častíc s veľkosťou väčšou ako 3 mikrometre.

Vo vnútri zariadenia je vzduch dezinfikovaný UV-C žiarením, ktoré sa dlhodobo používa v medicínskej praxi na sterilizáciu nástrojov, povrchov a vzduchu. Táto časť svetelného spektra s vlnovou dĺžkou približne 254 nanometrov ľahko preniká vonkajšou membránou mikroorganizmov, dostáva sa do tela bunky, dosiahne DNA a trvalo mení genetický materiál. Dezinfekcia vzduchu v uzatvorenom germicídnom žiariči pomocou UV-C žiarenia je bezpečná a nedochádza pri nej k vytváraniu žiadnych vedľajších škodlivých produktov. Mikroorganizmy – vírusy, baktérie a huby, sú zneškodnené v priebehu niekoľkých sekúnd.

Princíp dezinfekcie: UV-C žiarenie ľahko preniká vonkajšou membránou mikroorganizmov, dostáva sa do tela bunky, kde preruší vlákna DNA.

Ďalšiu bariéru a stupeň ochrany tvorí HEPA filter triedy H14. Prežívajúce choroboplodné zárodky, ktoré neboli hneď usmrtené UV-C žiarením, sú zachytávané filtrom H14. Ten je neustále vystavený UV-C žiareniu, ktoré zničí všetky v ňom zachytené mikroorganizmy. Čistý vzduch je privádzaný späť do miestnosti.

Filtre triedy H14 zachytia vírusy, baktérie a plesne.

Filtre triedy H14 zachytia vírusy, baktérie a plesne.

Efektívne riešenie pre každý priestor a prevádzku

Séria VROLINE sa skladá s viacerých modelov uzatvorených germicídnych žiaričov vybavených účinnými mikrofiltrami. Podľa veľkosti priestoru, dispozičného riešenia alebo charakteru prevádzky si môžu používatelia zvoliť stropné zariadenie, mobilnú verziu alebo centrálny systém, ktorý efektívne znižuje koncentráciu choroboplodných zárodkov a zabezpečí výrazne vyššiu čistotu vzduchu v miestnosti. Pri navrhovaní týchto gremicídnych žiaričov využila spoločnosť TEKA svoje 25 ročné skúsenosti z oblasti konštrukcie a výroby technológií pre odsávanie a filtráciu vzduchu v rôznych priemyselných prevádzkach.

Zariadenia VIROLINE pre dezinfekciu vzduchu sú vybavené výkonnými ale tichými ventilátormi, ktoré umožňujú nasať a vyčistiť taký veľký objem vzduchu, ako žiaden iný dostupný germicídny žiarič na trhu. Čističe vzduchu v miestnosti slúžia ako preventívna ochrana zdravia ľudí v najrôznejších priemyselných odvetviach a oblastiach verejného života. Sú užitočným doplnkom k ďalším odporúčaným ochranným opatreniam, akými sú vetranie, dodržiavanie rozostupov, nosenie rúšok a dôkladné umývanie rúk.

Či sa už jedná o čakáreň, vstupnú halu, kancelárske priestory, predajňu, výstavnú alebo výrobnú halu, vždy máme k dispozícii riešenie, ktoré pomôže ochrániť vás, vašich zamestnancov a zákazníkov.

Galéria

Produkty

Zdieľať článok na: