KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

Nemecká spoločnosť Heinz Soyer GmbH sa venuje výrobe zariadení pre priváranie svorníkov už od roku 1975. V tejto oblasti dosiahla výrazné úspechy a ocenenia za inováciu.

Sortiment spoločnosti Soyer obsahuje kompletnú ponuku zariadení na priváranie svorníkov: prenosné zváracie zariadenia kompaktných rozmerov, spoľahlivé zváracie pištole a zváracie hlavy, ako aj veľké high-tech CNC zariadenia na priváranie svorníkov. Aby bola zaistená bezpečnosť práce a kvalita výsledného zvaru, sortiment zahŕňa aj zváracie svorky a svorníky vyrobené priamo spoločnosťou Soyer.