KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

Systémy pre priestorové vetranie a filtráciu

Home/Produkty/Odsávacie a filtračné zariadenia/Systémy pre priestorové vetranie a filtráciu

Filtračno-ventilačné systémy TEKA zaisťujú čistenie alebo dodatočné dočisťovanie vzduchu vo výrobných priestoroch. Svoje uplatnenie nachádzajú aj pri aplikáciách s vysokou tvorbou plynných častíc. Plynné častice sú zachytávané prostredníctvom nasávacích kanálov a po filtrácii je očistený vzduch vyfukovaný späť do pracoviska pomocou systému nastaviteľných smerových dýz.

Go to Top