KONTAKT: +421 (0) 43 400 34 30|welding@vaw.sk

V segmente centrálnych odsávacích zariadení ponúkame systémy pre filtráciu pracovísk so stredným ako vysokým výskytom emisií, ktoré sú vybavené plne automatickým systémom čistenia.

K dispozícii sú aj jednotky s vysokou kapacitou, ktoré môžu byť nainštalované fixne na vopred určených miestach vo výrobných halách a umožňujú súčasné odsávanie viacerých pracovísk pomocou systému potrubí a odsávacích ramien. Naši technici vám na základe vašich požiadaviek navrhnú zostavu, ktorá bude optimálne vyžadovať vašim podmienkam.

Go to Top