Mobilné odsávacie zriadenia, stacionárne odsávacie zariadenia, centrálne odsávacie zariadenia, priestorové vetranie, ventilátory a odsávače.