Technológia kapacitného (hrotového) privárania sa úspešne používa už veľa rokov. V minulosti bolo možné privárať svorníky iba do veľkosti M8. Vývoj technológie s použitím svorníkov SOYER však postupne umožňil rozšíriť možnosti privárania až na svorníky s veľkosťou M12.

Metóda kapacitného privárania je určená priváraniu oceľových, nerezových, hliníkových alebo mosadzných svorníkov. Pri zváracom procese sa energia z batérie kondenzátora vybije cez zapaľovací hrot naváraného svorníka. Toto vybitie je prevedené v extrémne krátkom čase v trvaní od 1 do 3 ms (0,001 až 0,003 s).

Metóda sa osvedčila najmä v automobilovom priemysle, rôznej plechárskej výrobe, vo výrobe rôznych dokoratívnych kovových výrobkov, konštrukcií a podobne.

Zapaľovacia špička svorníka sa dotkne obrobku a dôjde k zapáleniu zváracieho oblúka.

Zapaľovacia špička svorníka sa dotkne obrobku a dôjde k zapáleniu zváracieho oblúka.

Svorník sa ponorí do taveniny. Tavenina ztuhne a svorník je privarený.

Aplikácie

Technológia kapacitného privárania je vhodná všade tam, kde je potrebné privariť na kovový materiál skrutku alebo inú spojovaciu súčiastku tak, aby nedošlo k tepelnému zaťaženiu rubovej strany plechu či iného strojného dielu. Na základe veľmi malej zatavovacej hĺbky – asi 0,1 mm sa táto technológia používa predovšetkým na priváranie čapov (skrutiek, a pod.) na plechu od hrúbky 0,5 mm. Ani na tenkom plechu nevznikajú na zadnej strane po navarení žiadne stopy po zvare, ako napr. zafarbenie čí deformácia, a to aj v prípade, že zadné strany plechov sú lakované, opatrené vrstvou umelej hmoty alebo sú galvanicky upravené. Táto technológia vhodná všade tam, kde je potrebné dosiahnuť dekoratívny vzhľad na rubovej strane navarenia. Najmenší pomer hrúbky plechu k priváranému čapu je 1:10.

>>> Zariadenia na kapacitné priváranie svorníkov