VERIFIKÁCIA A KALIBRÁCIA ZVÁRACÍCH ZDROJOV


Verifikácia a kalibrácia zváracích zdrojov podľa platnej STN

servis kemppi

Zaisťujeme verifikáciu a kalibráciu zváracích zdrojov s protokolom, ako aj revíziu podľa platných technických noriem. Naše servisné stredisko ponúka verifikáciu, kalibráciu a revíziu nielen pre nami dodávané zváracie zdroje Kemppi, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov. Verifikácia je overenie, či nastavené hodnoty nastavené na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj kalibrovať.


Čo je verifikácia a kalibrácia?

Verifikácia je overenie, či nastavené hodnoty nastavené na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj kalibrovať.

 

Prečo je dôležitá verifikácia a kalibrácia?

 

Pri zváraní podľa presných schválených zváracích postupov - WPS, závisí kvalita zvaru na opakovateľne presnom nastavení zváracích parametrov ako sú prúd, napätie a rýchlosť podávania drôtu. Počas kalibrácie sa zosúladia nastavené hodnoty parametrov s reálnymi výstupnými parametrami zváracieho zdroja. Kontrola presnosti  a kalibrácia je obzvlášť dôležitá pri mechanizovanom zváraní, avšak aj mnohé aplikácie ručného zvárania kladú zvýšené požiadavky na presné nastavenie zváracích parametrov s obmedzením slobodnej voľby zvárača. Výstupné hodnoty by mali byť preto vždy rovnaké ako tie, ktoré sú nastavené na zváracom zdroji.

 

Ako často je nutné vykonávať verifikáciu a kalibráciu zváracích zdrojov? 

 

Všetky zariadenia používané na zváranie by mali byť vhodným spôsobom kontrolované a kalibrované v stanovených časových intervaloch. Ak to nie je stanovené inak, odporúča sa previesť kontrolu a kalibráciu zariadenia raz ročne.

 

Aké normy sa vzťahujú ku verifikácii a kalibrácii zváracích zdrojov? 

 

Základnou normou, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre tavné zváranie je norma STN EN ISO 3834-2. Norma STN EN 60974-1 určuje referenčné úrovne zváracích zariadení a poskytuje špecifikácie pre výkon a presnosť nastavenia parametrov. Vykonanie kontroly parametrov vysvetľuje a predkladá norma STN EN 50504. Požiadavky na zariadenia používané na kontrolu a kalibráciu sú definované normou  STN EN ISO 17662.

 

 

 

 

Kontaktujte nás a vyžiadajte si viac informácií, alebo cenovú ponuku na verifikáciu, kalibráciu, či revíziu vašich zváracích zdrojov.

 

vyžiadať ponuku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.