ODSÁVACIE A FILTRAČNÉ ZARIADENIA

logo

 

Zariadenia pre odsávanie a filtráciu výparov, splodín a prachu

 

Nemecký výrobca odsávacích a filtračných zariadení – firma TEKA GmbH, ponúka rozsiahly sortiment jednotiek pre ochranu pracovného prostredia pri zváraní, brúsení či pri ďalších príbuzných technológiách v kovospracujúcom priemysle.  K dispozícii má produkty od odsávačov, cez mobilné a stacionárne filtračné jednotky, zváracie stoly s odsávaním až po ochranné zásteny.

 


Spoločnosť VAW WELDING, s.r.o. je výhradným zastúpením spoločnosti TEKA GmbH na Slovensku.  Dodávame kompletný sortiment odsávacích filtračných zariadení so širokou škálou ramien, filtrov a ďalšieho príslušenstva.

 

odsávanie splodín pri zváraní

 

Od spoločnosti TEKA dodávame nasledujúce produkty:

mobilné odsávacie zariadenia
stacionárne odsávacie zariadenia
cetrálne odsávacie zariadenia
systémy pre priestorové vetranie
ventilátory a odsávače
zváračské zásteny

 

 

Rozdelenie filtračných jednotiek do tried podľa spôsobu použitia

 

Trieda

Efektívnosť filtrácie

Použite

W1

≥ 95%

Pre nelegované a nízkolegované ocele.

W2

≥ 98%

Pre triedu W1 a pre ocele s obsahom niklu a chrómu do 30%.

W3

≥ 99%

Pre triedy W1, W2 a pre ocele s vysokým obsahom legovacích prvkov.

 

 

IFA certifikácia odsávacích jednotiek


ifaVo všeobecnosti platí, že každá odsávacia a filtračná jednotka, ktorá sa používa pre odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní alebo rezaní chrómových či niklových materiálov, musí byť individuálne schválená agentúrou monitorujúcou bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ak však odsávacia a filtračná jednotka prešla certifikáciou IFA (predtým BGIA), individuálna certifikácia odpadá, čo prináša užívateľovi úsporu nákladov a času.

 

ifa logo

  
IFA (predtým BGIA) je nemecká agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá zabezpečuje výskum a testovanie pracovných ochranných prostriedkov.

 

 

Inhalácia škodlivín počas zváracieho procesu

 

Počas procesu zvárania dochádza k emitácii plynov, dymov a tuhých častíc. Zloženie jednotlivých škodlivín je závislé od použitej zváracej metódy, ako aj od typu zváraného a prídavného materiálu. Plynné škodliviny vznikajú reakciou ochranných plynov s plynmi v okolitej atmosfére. Tuhé častice vznikajú predovšetkým z prídavných zváracích materiálov. Najväčším nebezpečenstvom pre zvárača sú veľmi jemné častice s veľkosťou do 0,4 μm, ktoré prenikajú do alveol na pľúcach a krvným riečišťom sa dostávajú do tela, kde sa usadzujú. Tieto usadeniny môžu podľa chemického zloženia spôsobiť vážne poškodenie zdravia a zapríčiniť vznik rakovinových nádorov. Preto je nutné pri všetkých zváracích prácach zaistiť maximálnu kvalitu ovzdušia a zaistiť prevádzku pracoviska podľa stanovených hygienických predpisov.

 

Inhalované častice sa dostávajú do ľudského tela a v závislosti od ich veľkosti sa usadzujú v jednotlivých častiach dýchacej sústavy. Tie najmenšie častice, s veľkosťou menšou ako 1,0 μm, vnikajú cez pľúcne mechúriky (alveoli) až do krvného obehu.    

 

 

Metóda

Veľkosť pevných častí zváračského dymu

MMA

Počas procesu topenia sa zváracej elektródy dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva škodlivín. Veľkosť častíc je väčšinou v rozsahu 0,1 až 0,4 μm.

MIG

Všetky pevné častice sú menšie ako 0,4 μm, avšak väčšina častíc má priemer iba 0,01 až 0,05 μm.

MAG

Max. podiel častíc je vo veľkosti 0,01 – 0,05 µm, len malé množstvo je väčšie ako 0,2 µm. Aglomerované častice dosahujú veľkosti až 0,5 µm. Pri zváraní vysokolegovaných ocelí má väčšina častíc veľkosť cca. 0,1 µm.

Delenie kovov

Veľkosť častíc je od 0,03 µm. Aglomerované sekundárne častice dosahujú veľkosť až 10 µm.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.