PERIODICKÉ PREHLIADKY A REVÍZIE ZVÁRACÍCH ZDROJOV


Periodické prehliadky a revizie zváracej techniky podľa STN

servis kemppi

Naše servisné stredisko zaisťuje periodické prehliadky, ako aj revízie zváracích zdrojov. Periodické prehliadky sú vykonávané v súlade s normou STN EN 60974-4 a STN 05 0630, ktorá ukladá ich vykonávanie 1 x za pol roka. Periodickú prehliadku alebo revíziu je možné vykonať v servisnom stredisku VAW WELDING, s.r.o. alebo priamo u zákazníka na prevádzke.

 

Prehliadka s výstupným protokolom zahŕňa:

 

 

 

Kontaktujte nás a vyžiadajte si viac informácií, alebo cenovú ponuku na periodickú prehliadku či revíziu vašich zváracích zdrojov.

 

vyžiadať ponuku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.