ZJEDNODUŠTE SI CERTIFIKÁCIU PODĽA STN EN 1090


Univerzálne WPS od KEMPPI uľahčujú certifikáciu všetkým výrobcom stavebných oceľových konštrukcií

Peter Barka │29.2.2016

 

 

FastMig X Intelligent

Na základe Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU č. 305/2011, musia výrobcovia skupiny stavebných výrobkov, spadajúcich do skupiny č. 20 -  Konštrukčné kovové výrobky a doplnky  (konštrukčné stavebné dielce, zostavy a konštrukcie), vo svojej výrobe dodržiavať normy STN EN 1090-1+A1 a STN EN 1090-2+A1. Na základe ich plnenia, vydáva notifikovaná osoba osvedčenie o zhode riadenia výroby, ktoré oprávňuje výrobcu vystaviť prehlásenie o vlastnostiach a charakteristikách stavebného výrobku a označenie CE, tak ako to príslušné európske nariadenie vyžaduje.

 

Norma STN EN 1090-2+A1 stanovuje požiadavky na základné a prídavné materiály, spojovacie súčasti, delenie materiálu a samozrejme aj na zváranie, ktoré musí byť prevádzané v súlade s ISO 3834-1 až 6. Ďalej stanovuje zvárací dozor podľa ISO 14731, použitie zváracích postupov a kvalifikáciu zváracieho personálu, požiadavky na prípravu a zostavenie konštrukcií, ako aj systém kontroly výroby.


Proces certifikácie výrobcu býva časovo aj finančne náročný. Vďaka univerzálnym zváracím postupom – WPS od spoločnosti Kemppi sa však celý proces výrazne zjednoduší, zrýchli a zároveň je aj výrazne lacnejší.  

 

 

>> STIAHNITE SI BROŽÚRKU <<

 

 


NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY K STN ISO 1090 A UNIVERZÁLNYM KEMPPI WPS

 

univerzalne WPSČo je STN EN 1090?

STN EN 1090 je súbor európskych noriem, ktoré normalizujú výrobu a montáž oceľových a hliníkových konštrukcií.


Norma STN EN 1090 pozostáva z troch častí:

 

- EN 1090-1+A1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (CE označenie)
- EN 1090-2+A1: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie
- EN 1090-3+A1: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie

 

Odkedy je povinné pre výrobcu konštrukčných oceľových dielcov označovať svoje produkty značkou CE?

Regulácia vydaná EÚ vstúpila do platnosti 1.7. 2014, a od tohto dátumu sú výrobcovia oceľových a hliníkových konštrukcií povinní dodržovať normu ST EN 1090.


Kto všetko musí spĺňať požiadavky kladené normou STN EN 1090-2+A1?

Všetci dodávatelia oceľových konštrukcií ako aj montážne firmy.

 

 

Čo je trieda vyhotovenia, EXC?

Norma STN EN 1090-2+A1 vyžaduje, aby projektant vyšpecifikoval triedu vyhotovenia stavby. Trieda vyhotovenia – EXC, určuje úroveň kontroly kvality vo výrobnom procese. Môže sa pohybovať v rozsahu EXC 1 až EXC 4, pričom EXC 1 je najnižšia a EXC 4 najvyššia trieda vyhotovenia. 

 

Hrubé rozdelenie stavieb do tried vyhotovenia:
EXC 1 – hospodárske budovy
EXC 2 – obytné, výrobné a kancelárske budovy, základná trieda vyhotovenia ak nie je trieda vyhotovenia presne špecifikovaná
EXC 3 – mosty a ďalšie namáhané konštrukcie
EXC 4 – špeciálne stavby, veľké mostné konštrukcie, elektrárne a podobne

 

Aká je najčastejšie používaná trieda vyhotovenia (EXC)?

Väčšina budov v Európe spadá do triedy vyhotovenia EXC 2.


STN EN 1090-2 znakMôžem používať Kemppi WPS ak chcem vyrábať konštrukcie podľa STN EN 1090?

Áno, Kemppi WPS sú plne v súlade s normou EN ISO 15612 a môžu byť použité pre manuálne zváranie oceľových konštrukcií s menovitou medzou klzu do 355 MPA, ktoré spadajú do tried vyhotovenia EXC 1 a EXC 2. WPS boli vypracované v spolupráci s certifikačným orgánom INSPECTA.


Pre aké metódy zvárania sú vypracované WPS od spoločnosti Kemppi?

Stanovené postupy zvárania vypracované spoločnosťou Kemppi sú dodávané v troch balíkoch. Balík MMA obsahuje 24 ks WPS pre zváranie obaľovanou elektródou.  MIG/MAG balík obsahuje 84 ks WPS a vo špeciálnom balíku pre zváranie rúr sa nachádza 24 ks WPS. Všetky balíky sú univerzálne a nie sú viazané na konkrétny typ zváracieho zdroja.


Aký rozsah pokrývajú univerzálne Kemppi WPS?

Univerzálne MIG/MAG WPS zahŕňajú ocele s menovitou medzou klzu do 355 MPa. Pri tupých zvaroch pokrývajú hrúbku základného materiálu v rozsahu 3 až 24 mm, a pri kútových zvaroch v rozsahu 3 až 20 mm.

Balík pre MMA zváranie obsahuje WPS pre ocele do S355 MPa s hrúbkou od 3 do 16 mm, tak pre tupé ako aj kútové zvary.

 
Musím vlastniť zvárací zdroj od Kemppi, aby som mohol využívať Kemppi WPS?

Nie, WPS od spoločnosti Kemppi sú univerzálne a kompatibilné so všetkými zváracími zdrojmi, a teda aj so zváracími zdrojmi od iných výrobcov.


Stačí mi zakúpiť iba jeden WPS balík od Kemppi?

Áno, univerzálne WPS od Kemppi sú po zakúpení platné pre všetky zváracie zdroje v dielni, ako aj všetky dielne a montáže, ktoré podliehajú pod jednu technickú a výstupnú kontrolu. Nie je potrebné kupovať licenciu na každý zvárací zdroj samostatne.


Dostanem aj WPQR, na základe ktorých boli WPS vytvorené?

Áno, hneď po zakúpení a registrácii vášho WPS balíka si môžete prostredníctvom online služby stiahnuť a vytlačiť aj protokoly o schválení postupov zvárania – WPQR ako aj WPS, vystavené na meno vašej spoločnosti.


Môžem používať Kemppi WPS pre MMA zváranie ak sú pri projekte vyžadované skúšky rázovej húževnatosti?

Áno, môžete. Aj keď je rázová skúška predpísaná, tak ju pri použití univerzálnych MMA WPS od spoločnosti Kemppi nemusíte prevádzať, ak má základný materiál menšiu hrúbku ako 12 mm a použijete prídavný materiál triedy EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5.
Dokonca môžu byť použité aj keď je hrúbka základného materiálu väčšia ako 12 mm, keď použijete elektródy Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 alebo Elga P48 S, pre ktoré boli vykonané rázové skúšky v spoločnosti Kemppi.

 
Môžeme používať Kemppi WPS ak používame zváracie drôty od rôznych výrobcov?

Môžete používať zváracie drôty, ktoré vyhovujú predpísaným normám a klasifikáciám. 

 

MIG/MAG zváranie s plným drôtom (proces 135)

- EN ISO 14341-A G42 2 M/G3Si1
- EN ISO 14341-A G 42 3 M/G3Si1
- EN ISO 14341-A G 42 4 M/G3Si1

Pri tejto metóde je možné použiť prídavné materiály, ktoré sú v súlade s hore uvedenou klasifikáciou, ako napríklad Esab OK Autrod 12.51, Elgamatic 100, Böhler EMK6. Previedli sme testy húževnatosti pre prídavný materiál, ktorý vyhovuje EN ISO 1431-A G3 Si1.

 

MAG zváranie s trubičkovými drôtmi (proces 136).

- EN ISO 17632-A T 42 2 P M 1 H5

- EN ISO 17632-A T 46 2 P M 1 H5

- EN ISO 17632-A T 46 4 P M 2 H10

Pri tejto metóde je možné použiť prídavné materiály, ktoré sú v súlade s hore uvedenou klasifikáciou, ako napríklad Esab OK Tubrod 15.14, Böhler Ti 52-FD a Elgacore DWA 50. Pre tieto materiály sme previedli skúšky húževnatosti.

 

MIG zváranie s trubičkovými drôtmi (proces 137)

- EN ISO 17632-A T 42 2 M M 1 H5

- EN ISO 17632-A T 46 4 M M 2 H5

Pri tejto metóde je možné použiť prídavné materiály, ktoré sú v súlade s hore uvedenou klasifikáciou, ako napríklad Esab OK Tubrod 14.12, Elgacore MX100T a Böhler HL 51-FD. Pre tieto materiály sme previedli skúšky húževnatosti.

 

Aké typy ochranných plynov môžem používať spolu s univerzálnymi MIG/MAG WPS od Kemppi používať?

Ako štandard definujú univerzálne WPS od Kemppi plyny M21 (15...25% CO2 + Argón podľa normy STN EN ISO 14175) a je dôležité, aby plyn spĺňal príslušnú normu.

 

 

Pre viac informácií ohľadom univerzálnych KEMPPI WPS prosím kliknite SEM.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.