INFORMÁCIE ZO SVETA ZVÁRANIA

soyer srm

Popredný výrobca zariadení na priváranie svorníkov – spoločnosť SOYER, prichádza s novou patentovanou technológiou privárania svorníkov v rotujúcom magnetickom poli s názvom SRM. Novinka rozširuje možnosti použitia technológie privárania svorníkov na nové aplikácie a zároveň zvyšuje kvalitu a efektivitu práce.

Powermax 105

Špičkový výrobca plazmových zdrojov pre ručné aj mechanizované rezanie nahrádza svoju výkonnú plazmu Powermax 1650 modelom Powermax 105, ktorý je vybavený invertorovou technológiou. Powermax 105 dopĺňa radu modelov 30, 45, 65 a 85 a ponúka lepší zvárací výkon ešte vyššiu spoľahlivosť a jednoduchšiu obsluhu.

tecna 46

Spoločnosť TECNA zmenila konštrukčné riešenie svojich populárnych stojanových odporových zváračiek s výkonom 16 – 25 a 35 – 50 kVA. Nové zváracie stroje sú navrhnuté pre splnenie aj tých najnáročnejších požiadaviek, ktoré sú kladené na zariadenia pre bodové odporové zváranie.

automatizacia zvarania

Zváranie a rezanie dlhých zvarových spojov je pri manuálnom vykonávaní drahé a náročné. Mechanizácia zváracieho procesu ponúka množstvo výhod. K hlavným výhodám patrí vysoká produktivita a ekonomika zvárania spojená so stálou a opakovateľnou kvalitou zhotoveného spoja alebo rezu.

prachova castica

Humanizácia pracovného prostredia a ochrana zdravia pracovníkov vo výrobných závodoch je dôležitým aspektom, na ktorý treba myslieť pri plánovaní novej výroby alebo ďalších investícií do vybavenia už fungujúcich pracovísk. Kvalitné a zdravšie pracovné prostredie prispieva nielen ku spokojnosti pracovníkov, ale aj ku zvýšeniu kvality výroby a eliminácii prestojov výroby.

ArcQuality

Zváranie patrí medzi najregulovanejšie oblasti priemyslu na svete. Teraz je po prvý krát v histórii možné sledovať, zdokumentovať a kontrolovať celý proces zvárania pomocou jedného systému. Kemppi TWXM umožňuje riadiť procesy zvárania, sledovať kvalifikačnú spôsobilosť zváračov, zautomatizovať dokumentovanie a analýzu celého zvárania.

Univerzalne WPS baliky

Od 1. júla 2014 všetci výrobcovia hliníkových a oceľových nosných konštrukcií, spadajúcich do tried EXC1 a EXC2, musia spĺňať normu EN 1090. Celý proces certifikácie však môže byť vďaka univerzálnym WPS balíčkom od spoločnosti Kemppi jednoduchší, rýchlejší a výrazne lacnejší.

Minarc Evo 180

Minarc Evo 180 je nástupcom populárneho modelu zváracieho zdroja Minarc Evo 150 pre zváranie obaľovanou elektródou. Novinka dostala do vienka všetky kvality svojho predchodcu, pričom je vybavená novou technológiou, ktorá umožnila zvýšenie jeho výkonu pri zachovaní nízkej hmotnosti a malých rozmerov zváracieho zdroja.

fresh_air_front

Inhalácia je najčastejší spôsob, akým sa do tela človeka dostávajú škodliviny. Plyny vznikajúce pri zváraní sa skladajú z častíc ohrozujúcich ľudské zdravie. Jeden zvárač môže vyprodukovať za jednu pracovnú hodinu až 40 gramov aerosólov. Ak nie sú použité náležité ochranné prostriedky, jemné častice prenikajú do pľúc a spôsobujú rôzne ochorenia.

fresh_air_front

Prinášame Vám prehľad základných chýb zvarov. Dozveďte sa viac o ich príčinách ich vzniku a opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, aby Vaše zvary boli vždy dokonalé.

fresh_air_front

Nový zvárací zdroj s označením FastMig X je určený pre vysokokvalitné priemyselné zváranie v náročných podmienkach. invertorových zváracích zdrojov. Kombinácia špičkových technológií, hardvérového a softvérového vybavenia integrovaného do modulárnej konštrukcie prináša užívateľovi výrazné benefity a rýchlu návratnosť investície.

wisefusion - zvaranie hliniku, vysokopevnej oceli

Funkcia WiseFusion prináša výrazné skvalitnenie, zefektívnenie a uľahčenie zvárania. Zjednodušuje zváranie v polohách, zvyšuje rýchlosť zvárania, znižuje množstvo tepla vneseného do zvaru, prináša úspory v nákladoch na meter zvaru. Uplatňuje sa pri zváraní hliníka, vysokopevných ocelí či zváraní v úzkej zvarovej medzere.

wps kemppi zvaranie

Na základe Nariadenia európskeho parlamentu č. 305/2011, musia výrobcovia konštrukčných kovových výrobkov a doplnkov vo svojej výrobe dodržiavať normu STN EN 1090, na základe ktorej prechádzajú vyžadovanou certifikáciou. Univerzálne WPS balíky od Kemppi vám tento proces výrazne uľahčia. Prinášame najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadom STN EN 1090.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VAW WELDING, s.r.o. 

Všetky práva vyhradené. Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu zakázané.